2016.

Februari.
Gemeenschappelijke missie van Memisa (Yves Kluyskens) en Artsen Zonder Vakantie (Herman Devriendt, chirurg; Pieter Mulier, gynaecoloog; Maurice de Hovre, anesthesist; Bénédicte Van Haute, laborante; Gudrun Ceterick, verpleegkundige) naar Katako-Kombe.
Yves deed een jaarlijkse evaluatie van het project en kon vaststellen dat de beoogde objectieven m.b.t. de geplande activiteiten in de gezondheidszone in 2015 bereikt werden: twee gezondheidscentra en een secundair moederhuis waren gebouwd, de financiële toestand van de gezondheidszone en van het ziekenhuis zijn in evenwicht, de medewerking met de lokale medische autoriteiten is optimaal en de lokale medewerkers zijn zeer coöperatief en tevreden. De planning voor 2016 werd besproken.
De missie van AZV (16e missie) verliep vlot. Er werden nagenoeg 80 chirurgische ingrepen in goede omstandigheden uitgevoerd en heel wat gynaecologische consultaties en echografieën verricht. Het beleid van het operatiekwartier en van de opslag van het medisch materiaal kwam grondig aan bod. De nadruk lag op kennisoverdracht en op samenwerking met onze lokale partners.

Maart:
Vijfde oftalmologische missie.

De equipe bestond uit de artsen Herman Burvenich, oftalmoloog en Dirk Boedts, KNO-arts en Jan Vreys, verantwoordelijke voor de technische kant van de zaak.
De apparatuur die bij vorige missies werd geïnstalleerd, is aangevuld met nieuw meegebracht materiaal zoals instrumenten, lenzen en disposables. De oftalmoloog opereerde, ondanks technische problemen (generator was 2 dagen in panne), een vijftigtal cataracten en deed 270 consultaties. Evenveel dus als bij de vorige missie met twee oftalmologen.Alle ingrepen werden gevolgd (via een meekijker geïnstalleerd op de operatiemicroscoop) door een lokale dokter-zuster, Sr.Béatrice, die een tweejarige opleiding in cataract-chirurgie had genoten in Kinshasa. Zij kon op die manier heel wat ervaring opdoen.
Binnen twee maand organiseert dr. Hardi, een Hongaarse broeder oftalmoloog uit Mbuji-Mayi, die vroeger al in Katako-Kombe werkte, er een nieuwe oftalmologische missie, waarbij opnieuw sr. Béatrice zal worden ingeschakeld en verder opgeleid.
Terwijl H. Burvenich druk in de weer was, zorgden beide anderen, deels voor de organisatie, deels voor het herstel van allerlei technische problemen, voor het inrichten van een andere oftalmo-consultatie (in Lodja), voor een 50 tal KNO consultaties etc. Aan werk ontbrak het niet.
 

 

 

index
Meer info? klik hierApril.
Na een vijf jaar durende voorbereiding
vertrokken Rik Neirynck voor AZV,
Jelle Christiaens en Steff De Coster voor Energy Assistance, naar Katako-Kombe.
Ze hebben daar voor het operatiekwartier
en de materniteit een zonnepaneleninstallatie geïnstalleerd en enkele noodzakelijke aanpassingen gedaan aan het elektriciteitsnet. Alhoewel een blikseminslag
‘wat roet in het eten’ kwam gooien,
werkte de installatie perfect
na twee dagen testen.
Zelfs tijdens de testfase konden
twee urgente ingrepen uitgevoerd worden.
Na de testfase werd gedurende acht uur
non-stop geopereerd.
’s Nachts was er dan ook nog een urgentie
in de materniteit
en drie diensthoofden werkten ondertussen
ook gedurende drie uur
aan verslagen voor Memisa en AzV.
Tijdens deze missie viel de generator voor de vierde keer in zes maanden in panne.
Zéér vervelend.

Juni.
De Zone de Santé Katako-Kombe werd door het Congolese Ministerie van Volksgezondheid
officieel uitgeroepen tot demonstratiezone
(Zone de Santé de démonstration).
Dit is een belangrijke erkenning, die slechts
aan enkele zones wordt toegekend
die goed functioneren en waar de basisgezondheidszorg goed uitgebouwd is
op basis van een hele reeks criteria.
Deze zone mag dan ook
mensen uit andere zones opleiden.
In de Sankuru
(vier maal de oppervlakte van België,
11 gezondheidszones),
heeft alleen Katako-Kombe dit label gekregen.

Eind juli 2016.
Abbé Placide die met onze steun een technische opleiding volgt aan het ISTA in Kinshasa heeft zijn vierde jaar met succes afgerond. Hij vertrekt begin augustus naar Katako-Kombe niet alleen om van een beetje vakantie te genieten, hij zal ook enkel technische problemen oplossen zoals: herstellen van de generator, beveiligen van de nieuwe PV-installatie… Hij zal ook enkele noodzakelijke karwijen afwerken.

En verder in 2016…
Gezien in de tweede helft van dit jaar onduidelijk is of de politieke situatie in RDCongo al dan niet stabiel zal zijn, werd besloten geen missie meer naar RDCongo te sturen tot op het einde van het jaar meer duidelijkheid is.
Vanaf het voorjaar 2017 zullen dan eventueel nieuwe missies uitgestuurd worden.

dagboek 2016