Donateurs et organisations coopérantes.

 

 

Merci à tous les donateurs.
Le projet ne peut se développer sans vos dons.

Nous souhaitons mentionner tout spécialement les donateurs et les organisations coopérantes ci-dessous.

Liste sponsors

 

De Jan Steyaert stichting.

De Jan Steyaert stichting is een private stichting die in 2003 werd opgericht door de ex-voorzitter van de RvB van Maria Middelares (gepubliceerd in de bijlagen tot het Staatsblad van 28 januari 2003 onder nummer 04015036), met als doel medische projecten in ontwikkelingslanden uitgaande van (ex)-medewerkers van Maria Middelares te steunen. Sinds het overlijden van de stichter is Luc Steyaert, zijn zoon, voorzitter; in de RvB zetelen (ex)-werknemers van Maria Middelares. De stichting steunt de laatste jaren punctuele projecten in Katako-Kombe, zoals dringende rehabilitatiewerken, vormingen en aankoop van materiaal. Naast eigen middelen beschikt het fonds over middelen die via giften worden gestort op haar rekening tgv evenementen zoals de jaarlijkse bbq tvv het project (telkens de eerst zondag van september), familiefeesten, jubilea… of door service clubs waarvoor we spreekbeurten geven. Er worden geen fiscale attesten afgeleverd voor de stortingen op het Fonds.

Jan Steyaertstichting
Kortrijksesteenweg, 1026
9000 Gent
BE12 8900 1462 4092


top

index