Uit een brief van Dr. Yves Kluyskens
dd. 20 november 2001:

In 1996 bezocht ik Katako-Kombe op uitnodiging van Congolese vrienden uit die regio afkomstig.
Deze streek is gelegen in de Sankurustreek in de provincie Oost-Kasaï. Zij staat bekend als een bijzonder geïsoleerd gebied, moeilijk bereikbaar
en hierdoor 'vergeten' en verwaarloosd door de eigen regering en de hulporganisaties.
De toestand op gebied van gezondheidszorg was er buitengewoon schrijnend, en deze is er
intussen zeker niet op verbeterd na multipele oorlogen en de hieruit volgende catastrofale economische omstandigheden in Congo de
laatste jaren.


Brief dd. 15-12-2012 (klik hier)

Na mijn terugkeer in 1996 heb ik samen met
een niet-gouvernementele organisatie (NGO), Protestantse Solidariteit, een gezondheidsproject voor deze regio van 95.000 inwoners
uitgebouwd.

Sinds 1997 wordt het project voor financiering ingediend bij de Belgische Coöperatie,
doch telkens, o.m. omwille van de politieke
toestand en de onveiligheid, afgewezen.
Onlangs kregen wij het bericht dat het project uiteindelijk goedgekeurd is, zodat we in 2002 kunnen van start gaan.

Belangrijke nota!
In 2007 heeft de NGO Memisa
het project overgenomen (zie www.memisa.be)

Dr. Kluyskens schrijft verder:
De verantwoordelijke NGO heeft een zeer ruime ervaring in het structureren van dergelijke gezondheidsprojecten.

Hierbij kunnen we ter plaatse steunen op een ploeg Congolese professionelen welke een ruime ervaring hebben met dat type projecten (aanvoer van materiaal en medicatie, opleiding van de gezondheidswerkers, volgen van de bouwwerken, transparant financieel beheer enz…).

Ter plaatse zijn er ook een aantal vrienden en notabelen die zich garant stellen en zullen toezien op de correcte uitvoering.

Persoonlijk heb ik de noodzakelijke opleiding gevolgd om zulke gezondheidsprojecten uit te bouwen en op te volgen (Publieke Gezondheid-zorg/Santé Publique et Développement aan de Universiteit van Nancy).

De laatste 5 jaar ging ik herhaaldelijk op missie in Congo voor evaluaties van gezondheidszones, in opdracht van NGO's, de Belgische Coöperatie en de Europese Gemeenschap.

Het project waarvan hier sprake is zal ik persoonlijk en met de nodige regelmaat ter plaatse evalueren en bijsturen.

 


Geleidelijk zullen mechanismen worden ingebouwd waardoor een financiële en structurele autonomie wordt nagestreefd, zodat verdere sponsoring en afhankelijkheid van externe donoren en experts minder belngrijk worden.

Film MEMISA

Het project: een kort overzicht

KOOPKRACHT IN CONGO!

 
top
index