Korte berichten... lees ook hier    
   

Juni 2017.
Dr. Lucien Ndungi heeft met zijn gezin Katako-Kombe definitief verlaten. Hij was tot eind maart geneesheer-directeur van het ziekenhuis. Nu is hij door AzV aangesteld als lokale vertegenwoordiger voor West- en Centraal Congo (RDC). Dr. Lucien Ndungi komt op 10 juni 2017 naar Mechelen om een opleiding te volgen.

Begin juni was Abbé Placide in een zwaar verkeersongeval betrokken. Hij volgt met onze steun een Opleiding ingenieur elektromechanica aan het ISTA in Kinshasa. Hij werd met zijn moto omvergereden door een auto met als gevolg een armbreuk, een schedelbreuk met klein hematoom en een zware hersenschudding. Placide kon op 17 juni het ziekenhuis St. Joseph verlaten en is nu weer op zijn gewoon verblijf in Kinshasa waar hij door confraters en zijn zus verder verzorgd wordt. Er is hem totale rust voorgeschreven. Het ziet ernaar uit dat hij dus zijn examens van juni-juli niet zal kunnen doen.

De BAD (Banque Africaine de Développment, een onderdeel van de Wereldbank) heeft, na studie van de ondergrond in Katako-Kombe, beslist boringen uit te voeren om een deel van de stad te voorzien van drinkbaar water, in het bijzonder het hospitaal. Deze actie past in het kader van een intensieve campagne die wij ook hier het laatste jaar gevoerd hebben om fondsen te verzamelen om het hospitaal het ganse jaar door te voorzien van (drinkbaar) water. De gelden die wij hiervoor ingezameld hebben zullen ons toelaten een watertoren te bouwen om het water naar de verschillende diensten in het ziekenhuis aan te brengen. Mocht de Wereldbank beslissen ook dit te financieren zullen de giften aangewend worden om het elektriciteitsnet op zonnepanelen, dat momenteel het operatiekwartier en het moederhuis dekt, uit te breiden naar alle diensten.

 
   
Mei 2017.
Het ziekenhuis van Katako-Kombe meldt ons dat zij een tandarts, gediplomeerd aan de Universiteit van Kinshasa (UNIKIN), heel recent in dienst hebben genomen. Er is een grote vraag van de bevolking naar een tandarts. In een eerste tijd zal hij gebruik maken van basismateriaal dat het project eerder ter beschikking had gesteld van een potentiële tandarts. We zullen zijn activiteiten na enkele maanden evalueren en dan beslissen of het zinvol is een meer professioneel kabinet te installeren.
 
   
April 2017.
De Wereldbank heeft in het bureel van de administratie van de Gezondheidszone Katako-Kombe (het zogenaamd Bureau Central de la Zone de Santé, op de campus van het ziekenhuis gelegen) een zeer performante internetinstallatie geplaatst. Tot nu toe verliep de communicatie met ons soms erg moeilijk, omdat afhankelijk van een antenne die slechts enkele uren per dag functioneel was (meestal ’s nachts!). Voor het opsturen van rapporten of foto’s was men verplicht zich te verplaatsen naar Lodja, op 150 km van Katako-Kombe, om een internetconnectie te vinden. Dit kan voortaan vanuit Katako-Kombe zelf. We zullen voortaan ook via skype met onze partners kunnen communiceren.
 
   

Maart 2017.
In maart verbleven dokters Herman Devriendt (chirurg), Pierre Lavry (anesthesist) en Jan Aerts (gynaecoloog) twee weken in Katako-Kombe (KK). Zij namen deel aan de 17e missie van Artsen Zonder Vakantie (AZV). De twee eerstgenoemden hadden er ter plaatse reeds heel wat missies achter de rug wat de kennisoverdracht en de contacten met de lokale gezondheidswerkers bevordert. Talrijke artsen uit omliggende ziekenhuizen (soms op >300 km van KK) namen deel aan de vormingen en ingrepen. Zoals gewoonlijk kwamen honderden vrouwen voor de gynaecologische consultaties. Instructies om bepaalde aspecten (hygiëne, organisatie van de diensten) werden doorgegeven. Het was een geslaagde maar iets iets te korte missie vooral als gevolg van verplaatsingsproblemen. Eind 2017 is een nieuwe missie AZV gepland.

Follow up waterproject.
In 2016 werden fondsen verzameld om de watertoevoer naar het ziekenhuis te garanderen.
We zagen drie verschillende mogelijkheden:
- een boring uitvoeren tot op grote diepte,
- zeer grote citernes bouwen om tijdens het regenseizoen voldoende water op te slaan en op te vangen om het droge seizoen te overbruggen,
- water oppompen vanuit een bron.
Het was de bedoeling in het najaar 2016 een expert te sturen naar Katako-Kombe om een evaluatie te verrichten en de beste keuze te maken; deze missie kon echter niet doorgaan omwille van een op dat ogenblik te onstabiele toestand en onbetrouwbare vluchtschema's van de binnenlandse vluchten in Congo. Voorlopig is deze missie uitgesteld tot juli 2017.
Ondertussen heeft de Wereldbank (WB) Katako-Kombe 'ontdekt' en een studie laten uitvoeren om na te gaan of via een boring water zou kunnen opgepompt worden. Zij hebben recent iemand naar daar gestuurd; we wachten op hun rapport. Momenteel hebben ze echter afgezien van een boring, mocht deze zinvol zijn, tot de politieke situatie in Congo en ter plaatse rustiger wordt.
Het is evident dat we nu wachten op het rapport van de WB. Het heeft geen zin nu nog iemand uit te sturen als blijkt dat de WB zelf zou overgaan tot een waterboring.
Het geld dat we voor het waterproject via giften gekregen hebben houden we voorlopig op de rekening tot de WB een beslissing genomen heeft. Gaan zij over tot een boring kunnen we de giften gebruiken om een watertoren te bouwen en het water via een buizensysteem naar de verschillende ziekenhuisdiensten te brengen (de WB beperkt zich tot de boring). Mocht het advies van de WB negatief zijn, zoeken we een andere oplossing en sturen onze expert uit.

 
   
Maart 2017.
Dokter Yves Kluyskens is deze maand voor evaluatiebezoek geweest in Katako-Kombe. Hij heeft ook de grote lijnen uiteengezet van het nieuwe project van Memisa-AZV dat tot 2021 zal lopen.
Hij heeft hij kunnen vaststellen dat het gezondheidsproject het laatste jaar flink gevorderd is. Recent werden zowel de gezondheidszone als het ziekenhuis eens temeer uitgeroepen tot de meest performante in de provincie Sankuru.
Het ziekenhuis kent zichtbaar een grote toevloed van patiënten uit alle uithoeken van deze provincie met een oppervlakte van driemaal die van België. Deze gunstige evolutie is te danken aan een sterke lokale ploeg  en de steun van en de samenwerking met  de Belgische ngo’s Memisa-AZV en O^ORL. In 2016 werden het operatiekwartier en het moederhuis in ism Energie Assistance voorzien van zonne-energie, waardoor deze diensten op gebied van stroomtoevoer nu autonoom kunnen werken. Er werd ook gestart met een spoedopname. Hij vond ter plaatse een grote hoeveelheid goed bruikbaar medisch materiaal en uniformen, die vanuit het ziekenhuis Maria Middelares Gent waren opgestuurd.
 
   
Januari 2017.
Van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) kregen we het goede nieuws dat de steun aan het gezondheidsproject in Katako-Kombe voor vijf jaar (2017-21) wordt verlengd, zowel via Memisa als AZV (Artsen Zonder Vakantie). De gezondheidszone Katako-Kombe wordt door hen zelfs erkend als demonstratiezone voor het project bij Memisa, wat een aantal belangrijke positieve implicaties heeft op budgettair en organisationeel vlak. De beide ngo’s Memisa en AZV zullen vanaf 2017 ook intensief samenwerken, o.m. in de Democratische Republiek Congo.
 
   
November 2016.
Vanuit het ziekenhuis van Katako-Kombe wordt ons gemeld dat het materiaal dat maanden geleden werd opgestuurd ter plaatse is aangekomen. Het gaat om nagenoeg een volle container allerhande materiaal in goede staat dat we konden recupereren in Maria Middelares na de verhuis van de diensten naar de nieuwbouw: monitoren, defibrillator, chirurgisch materiaal, mayotafels, krukken, serumstaanders, roltafels, kasten enz. Ze zijn ons heel dankbaar hiervoor.
 
   
Augustus 2016.
Unicef heeft beloofd in de loop van de komende maanden in de 17 gezondheidscentra (centres de santé- CS) een koelkast op zonne-energie te installeren voor de bewaring van de vaccins. Dit is heel goed nieuws. Jaren geleden installeerden wij een aantal koelkasten op petroleum in strategisch gelegen CS. Dit had het nadeel dat niet alle CS over een koelkast beschikten en dus een aantal hun vaccins in andere CS dienden te stockeren wat tijdverlies en risico op verval van vaccins inhield. Verder waren grote stocks petroleum nodig om de koelkasten draaiend te houden, wat duur was en niet zonder gevaar: in 2015 werd een CS vernield nadat een koelkast op petroleum in de vlammen opging. (cfr nieuws okt. 2015).
 
   
Juli 2016.
Placide Lofukola, onze toekomstige verantwoordelijke voor het onderhoud van de infrastructuren in Katako-Kombe laat weten dat hij geslaagd is in zijn vierde jaar ingenieur elektromechanica aan het ISTA te Kinshasa. Begin oktober begint hij aan een tweejarige specialisatieopleiding waardoor hij in staat zal zijn ook ‘ingewikkelder’ medische toestellen te onderhouden en zelfs te herstellen.
Placide heeft zijn studies kunnen verwezenlijken dank zij financiële steun van de Jan Steyaert Stichting.
 
   

Juni 2016.
De Zone de Santé Katako-Kombe werd door het Congolese Ministerie van Volksgezondheid officieel uitgeroepen tot demonstratiezone (Zone de Santé de démonstration). Dit is een belangrijke erkenning, die slechts aan enkele zones wordt toegekend die goed functioneren en basisgezondheidszorg goed uitgebouwd is op basis van een hele reeks criteria. Deze zone mag dan ook mensen uit andere zones opleiden.

In de Sankuru (vier maal de oppervlakte van België, 11 gezondheidszones), heeft alleen Katako-Kombe dit label gekregen. In bijlage een tabel met de rangschikking van de gezondheidszones volgens hun performantie.

Bijgaand de tabel met de rangschikking van de gezondheidszones volgens hun performantie.

 
   
15 april tot 5 mei 2016.
Rik Neirynck begeleide Jelle Christiaens en Steff De Coster naar Katako-Kombe. De voorbereiding duurde 5 jaar. Samen installeerden ze een zonnegenerator (zonnepanelen etc…) die 24 u. op 24 u. elektriciteit levert aan het operatiekwartier en de materniteit. Een blikseminslag leek de installatie definitief uitgeschakeld te hebben maar na een harde ‘restart’ werkte de installatie weer perfect.
De missie verliep vlot maar in de wijde omgeving was er wat onrust. Bij de terugreis verliepen de formaliteiten op het vliegveld van Lodja zéér chaotisch.
   

18 maart tot 3 april 2016.
Oftalmologische missie met Mr. Jan Vreys en de drs. Herman Burvenich en Dirk Boedts.
Ondanks enkel logistieke problemen kon Herman 50 cataractoperaties doen en kwamen 270 mensen op consultatie. Een hele prestatie! De technische inbreng van Jan Vreys is zeer waardevol gebleken voor het succesvolle verloop
van de missie.

 
   

Februari 2016.
Op 21 februari kwam Dr. Yves Kluyskens terug thuis uit Katako-Kombe na wat hij kort omschrijft als zijn moeilijkste missie ooit. Hij was ziek (malaria en diarree) en zat dan bij de terugreis uit het binnenland ook nog eens drie dagen vast in Lodja omdat het vliegtuig niet af kwam.

Op 2 februari vertrok de gemeenschappelijke missie van Memisa (Yves Kluyskens) en Artsen Zonder Vakantie (Herman Devriendt, chirurg; Pieter Mulier, gynaecoloog; Maurice de Hovre, anesthesist; Bénédicte Van Haute, laborante; Gudrun Ceterick, verpleegkundige) naar Katako-Kombe.
Yves deed een jaarlijkse evaluatie van het project en kon vaststellen dat de beoogde objectieven mbt de geplande activiteiten in de gezondheidszone in 2015 bereikt werden, twee gezondheidscentra en een secundair moederhuis gebouwd werden, de financiële toestand van de gezondheidszone en van het ziekenhuis in evenwicht zijn , de medewerking met de lokale medische autoriteiten optimaal is en  de lokale medewerkers zeer coöperatief en tevreden zijn. De planning voor 2016 werd besproken.
De missie van AZV (16e missie) verliep vlot. Er werden nagenoeg 80 chirurgische ingrepen in goede omstandigheden uitgevoerd, heel wat gynaecologische consultaties en echografieën verricht, het beleid van het operatiekwartier en van de opslag van het medisch materiaal grondig besproken. Zoals altijd lag hierbij de nadruk op kennisoverdracht en op samenwerking met onze lokale partners.

   

Januari 2016.
Op 29 januari werd ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van AZ Maria Middelares een korte voorstelling van de objectieven van het project voor 2016 vertoond. Dit kende veel bijval.

Op 31 januari kon dr Yves Kluyskens een check van 2.500 euro in ontvangst nemen vanwege de serviceclub Ronde Tafel Gent 3. Met deze gift zal de spoedopname van het ziekenhuis van Katako-Kombe voorzien worden van zonne energie (PV-installatie).

In januari deed Rotary Gent Zuid een gift van 2.500 euro. Deze som zal in belangrijke mate bijdragen tot een oplossing voor het nijpende probleem van de watervoorziening van het ziekenhuis tijdens het droge seizoen.
 
   

December 2015.
Dokter Lucien Ndungi, Médecin Directeur (MD) van het hospitaal van Katako Kombe, startte in december 2015 studies in santé publique aan de vermaarde Ecole de Santé  Publique de Kinshasa (verbonden aan de Université de Kinshasa). Hij geraakte met brio door het ingangsexamen en kreeg een beurs toegekend. Intussen neemt dokter Marie-Hélène Ndjeka het interim van MD over.

 
   

November 2015.
Een AzV-missie onder leding van Dr. Herman Devriendt was 3 weken op missie in Katako-Kombe.

 
   

Afscheidsfeest dokter Guy De Cock.
Op 25 september 2015 gaf dokter Guy De Cock, internist verbonden aan het ziekenhuis Maria Middelares St Jozef te Gent(brugge) een afscheidsfeest na meer dan 35 jaar activiteit. Hierbij uitte hij de wens geen geschenken te krijgen en liet de giften storten op het gezondheidsproject Katako Kombe. Deze ingezamelde som zal worden aangewend voor de bouw en het herinrichten van het gezondheidscentrum Kiomi, dat recent in de vlammen. Ter plaatse zal de bevolking zeker niet nalaten zijn naam te vereeuwigen op de muren van het centrum.

 
   

Oktober 2015.
Oktober 2015. Dokter Dirk Feys op bezoek in Katako Kombe.
Op zijn motortocht, met twee kompanen, van Kigali tot Kinshasa passeerde dokter Dirk Feys, huisarts in Ledeberg bij Gent, op 30-31 oktober 2015 langs Katako Kombe. Dirk organiseerde in 2014 een feest voor zijn 60 jaar en kon zijn genodigden overtuigen een milde gift te doen tvv van het project in Katako Kombe. De giften waren voldoende om een nieuw gezondheidscentrum te bouwen, het Centre de Santé (CS) Omeka Pilote.
Dirk heeft het centrum officieel ingehuldigd met de bijhorende feestelijkheden en kon twee dagen lang genieten van de sfeer in Katako Kombe en hierbij ook het ziekenhuis en de lokale meisjesschool bezoeken. Ondanks heel wat reizen en avonturen in Centraal Afrika (met de motor) kon de hartelijke en warme ontvangst in Katako Kombe hem toch nog diep ontroeren. Hierbij enkele foto’s van zijn bezoek dat men ter plaatse allicht ook niet zal vergeten en deel zal uitmaken van de verhalen die over de generaties heen aan de kinderen worden verteld.

Het gezondheidscentrum Kiomi vernield door een brand.
Tijdens zijn passage in Kiomi, een belangrijk dorp op 100 km van Katako Kombe, heeft dokter Dirk Feys  ook de vernieling van het gezondheidscentrum (CS Kiomi) kunnen vaststellen. Dit CS ging enkele weken voordien grotendeels in de vlammen op nadat een koelkast op petroleum vuur vatte. Dit centre de santé dient zo snel mogelijk gerehabiliteerd te worden, omdat het een belangrijk centrum is dat een grote bevolking dekt in basisgezondheidszorg.

   

September 2015.
Gezondheidscentrum van Kiomi is afgebrand.
Kiomi ligt op goed 100 kilometer van het ziekenhuis van Katako-Kombe en is extreem moeilijk te bereiken (lees: uit het dagboek 2008).
Door een deffect aan een frigo, die op petroleum werkt, is het gezondheidscentrum van Kiomi volledig afgebrand.
Het centrum, dat aan vernieuwing toe was, moet helemaal heropgebouwd worden. Het personeel dat alles kwijt is zal zich improviserend uit de slag moeten trekken tot het centrum weer opgebouwd is.
Het centrum bezorgt ruim 10.000 inwoners eerstelijns gezondheidszorg.

   
Juli 2015.
Dr. Yves Kluyskens is nu in Katako-Kombe samen met Prof. Verdonck (voorzitter Raad van Beheer AZ Maria-Middelares Gent) en Katrien Vandaele (hoofdverpleegst (AZ MM Gent).
Yves wil op die manier de banden versterken tussen AZMM en het project in Katako-Kombe.

Yves stuurde een bericht dat een hevige voorjaarsstorm het achterste gebouw van de school (ik vermoed middelbare school) volledig verwoest heeft. Wij hadden hierover al wat info gekregen (zie hieronder: Maart 2015) maar nu heeft Yves de schade zelf gezien.
Aangezien ze met een klein vliegtuigje naar Dingele gevlogen zijn (11 km van Katako-Kombe) heb ik Yves gevraagd enkel goede luchtfoto’s te maken en ook enkel foto’s vanop de grond.
Het is duidelijk dat de heropbouw van dit schoolgebouw enorm belangrijk is.

 
   

Maart 2015.
Recent werd Katako-Kombe getroffen door een zeer zware storm. Vooral de cité had het hard te verduren. De schade was enorm: huizen verwoest, daken weggewaaid… Ook de meisjesschool vlakbij het ziekenhuis is serieus beschadigd. Van twee gebouwen is het dak weggewaaid en dus moeten de kinderen les volgen in openlucht. Dat kan vervelend zijn want het is daar nu volop regenseizoen.
Het ziekenhuis werd deze keer minder getroffen. Enkele spaarlampen in de pediatrie waren defect ten gevolge van blikseminslagen en veroorzaakten een kortsluiting. Daardoor zat een deel van de pediatrie zonder stroom. Mits vervanging van de kapotte lampen en het opnieuw inschakelen van de automatische veiligheden was dit euvel relatief vlug van de baan.

Ondertussen is een geslaagde labo- en gynaecologische missie van ‘Artsen zonder Vakantie’ achter de rug.

Een gespecialiseerd pediatrisch verpleger uit Kinshasa is nu voor de tweede keer in één jaar tijd voor een periode van drie maanden in het ziekenhuis om de organisatie van de pediatrie op te volgen en bij te sturen. Ook een vroedvrouw uit Kinshasa is voor drie maanden ter plaatse om opleidingen te geven. Zij was al meerdere keren in het ziekenhuis en in enkele ‘centres de santé’ zoals die van Aunda en Shinga II.

 

   

8 december 2014.
Op 17 november vertrok Dr. Yves Kluyskens voor een evaluatiemissie naar Katako-Kombe. Terzelfdertijd vertrok er ook een missie van ‘Artsen zonder Vakantie’ naar daar o.l.v. Dr. Herman Devriendt. In die missie reisden twee ‘nieuwelingen’ meer: verpleegster Gudrun Ceuterick en anesthesist Maurice De Hovre.

Dr. Kluyskens kwam op 6 december terug thuis van een missie die, verwachtte hij, ‘moeilijk’ zou zijn. Het bleek echter goed mee te vallen ook omdat alles ter plaatse goed georganiseerd was.

De missie met Dr. Devriendt is vandaag, ondanks de stakingen in het Brusselse, veilig geland.

De autoclaaf (zie hieronder ‘juli 2014’) werkt met gefilterd water, de generator draait nog altijd goed en papa Boni onderhoudt het generatorhuis zeer goed, de maïsmolen is eindelijk in productie geraakt (er was een belangrijke zeef defect) én er is een labogebouw in dienst genomen.

   

4 november 2014.
De oftalmologische missie is ondertussen goed twee weken terug thuis. Als gevolg van hevige onlusten op 25 kilometer (Kiete en omgeving) van Katako-Kombe kwamen minder patiënten naar het ziekenhuis om zich door de oftalmologen te laten behandelen. Desondanks mogen we van een geslaagde oftalmologische missie spreken.

Die onlusten begonnen op 7 oktober en liepen uit op hevige, gewapende gevechten tussen twee dorpsgemeenschappen: 350 huizen (hutten), 1 lagere school met 6 klassen, 1 middelbare school en 3 kerken werden in brand gestoken. Kiete, een groot dorp met 1062 inwoners, is volledig uitgebrand, één man liet hierbij het leven.
De bevolking moest de nacht doorbrengen onder een open hemel met alle gevaren van dien: kans op heropflakkering van malaria, gevaar voor tropische ziekten als gevolg van slechte hygiënische omstandigheden. De kinderen kunnen niet meer naar school gaan.

Tijdens de missie kwam de in mei verstuurde yag-laser aan in Katako-Kombe na een 'reis' overzee en rivieren die juist geen 5 maanden duurde.

In de tweede helft van oktober was het zeer onrustig in de omgeving van Lodja. Na het voorlezen van een pastorale brief van de Congolese bisschoppen waarin vermeld werd dat president Kabila zich volgens de grondwet niet meer kandidaat mag stellen voor nog een ambtstermijn (de derde), gaf een minister (van Lodja afkomstig) aan de militairen de opdracht om de priesters en zusters aan te vallen en de kloosters te omsingelen. Hiertegen kwam hevig protest maar ondertussen zou de rust weer min of meer teruggekeerd zijn.

 

   
Juli 2014. 
Op 22 juli Rik Neirynck kwam terug uit Congo. Hij was in Katako-Kombe om er een nieuwe generator te installeren.  
De elektrische installatie van een nieuwe autoclaaf stelde geen problemen. Er was echter geen proper water om hem op te starten. Toen uiteindelijk voldoende proper water beschikbaar was, bleek de programmatie van de autoclaaf niet te verlopen zoals verwacht. Er werd besloten om de autoclaaf voorlopig niet te gebruiken tot proper water kon gegarandeerd worden én tot de (eventuele) fouten uit de programmatie weggewerkt zijn. 
Rik heeft dan ook nog de elektriciteit geïnstalleerd in een vernieuwd gebouw waarin de spoedafdeling zal ondergebracht worden. 
Tussendoor werd ook de elektrische installatie van het klooster van de zusters vernieuwd. Dit werd gesponsord door de v.z.w. Katako-vrienden, een vereniging die opgericht werd door familieleden en vrienden van de zusters van de H. Familie uit Ieper en Desselgem. Zij waren jaren in Katako-Kombe actief als missiezusters.  
Bij al deze werkzaamheden werd Rik bijgestaan door King, een elektricien uit Kinshasa en door Abbé Placide, die in Kinshasa opgeleid wordt tot elektrotechnicus (gesponsord door Be Aligned). Placide zal na zijn studies instaan voor het onderhoud van het ziekenhuis te Katako-Kombe. 


Begin augustus was er op de campus van het ziekenhuis een zéér hevige blikseminslag die op het eerste gezicht veel schade veroorzaakt had. King, die toen in Tshumbe verbleef, kwam twee dagen ter plaatse om de schade vast te stellen. Die viel al bij al nogal mee: het waren vooral lampen en enkele automatische veiligheden die verpulverd waren. King heeft al wat beschadigd was vervangen. 

Eind september vertrokken Dr. Herman Burvenich en Dr. Staf Nietvelt, beiden oftalmoloog, naar Katako-Kombe. Voor Herman was het zijn derde missie daar, voor Staf de eerste. Naar we vernemen verloopt alles naar wens. 
 
De nieuwe generator is geïnstalleerd. Papa Boni Lotchenko staat in voor het onderhoud van de generator.
   
Juni 2014. 
Eind juni vertrekt Rik Neirynck naar Kinshasa (enkele dagen) en Katako-Kombe (vermoedelijk 2 weken) om de nieuwe generator en autoclaaf te installeren. Nadien reist hij door naar Gungu op vraag van AzV.
 
   
Mei 2014. 
Ondertussen is de nieuwe generator in Kinshasa klaar voor transport naar Katako-Kombe. Dat zal hoogst waarschijnlijk met een snelboot gebeuren. Deze manier van transport is vermoedelijk goedkoper dan per vliegtuig én sneller dan met een gewone boot. Een snelboot doet het traject Kinshasa-Lodja in ongeveer één maand, de gewone boot doet er 3 tot 6 maanden over (afhankelijk van de waterstanden in de Congostroom, de Kasaï, de Sankuru en de Lukeni (of de Lubefu). In Kinshasa wacht ook een nieuwe autoclaaf op transport. 


Op 9 mei werden een yag-laser en ander oftalmologisch materiaal naar Wereld Missie Hulp vervoerd. Dit materiaal vertrekt per boot (container) vanuit Antwerpen naar Matadi - Kinshasa - Katako-Kombe (zie foto hieronder). De NGO OORL schonk dit alles om de verderzetting van de oftalmologische missies te verzekeren. Per jaar willen we 2 oftalmologische missies verzekeren: één vanuit België (Dr. Herman Burvenich), één vanuit Congo zelf (Dr. Hardy - zie hieronder). Dr. Herman Burvenich vertrekt in september voor zijn derde oftalmologische missie.
  Yag-laser wordt opgeladen voor vervoer naar Wereldmissiehulp.
   
Yag-laser, bij aankomst in Katako-Kombe. Hij werd niet in de juiste positie vervoerd...maar desondanks kon hij geïnstalleerd worden.  
   
Maart 2014. 
Half maart 2014 vertrokken Dr. Herman Devriendt, chirurg, en Dr. Geert Luyckx, gynaecoloog, naar Katako-Kombe voor een chirurgische en gynaecologische missie van 'Arsten zonder Vakantie'. Die missie verliep eerder moeizaam. Reden? De grote generator bleek plots defect zodat verderzetting van de missie onmogelijk werd. Uiteindelijk vond men ter plaatse enkele kleinere generatoren zodat de missie na enkele dagen kon verdergezet worden. 
Ook de terugreis verliep niet zoals gepland. Ten gevolge van etnische rellen was de weg naar Lodja (vliegveldje op 180 km ) versperd. Een Cesna van de door ondertussen goed gekende piloot Jacques kwam Herman en C° dan in Dingele (op 11 km van Katako-Kombe) oppikken om hen naar Lodja te vliegen. Dit betekende een niet onbelangrijke meerkosten voor AzV. 
 
Ondertussen is een nieuwe generator met de boot onderweg naar Matadi (over het waarom lees je binnenkort in het 'Dagboek' van de september-, oktobermissies 2014). Zodra de generator in Kinshasa aangekomen én klaar is voor verzending zal Rik Neirynck naar Congo reizen om de generator naar Katako-Kombe te vergezellen en ter plaatse te installeren. Rik zal ook de nieuwe autoclaaf installeren, die al in Kinshasa is. Het is ook de bedoeling dat dan aan het betrokken personeel aangeleerd wordt hoe die beide toestellen te gebruiken. 
Daarna zal Rik nog één week in Gungu (regio Kikwit) zijn voor 'Artsen zonder Vakantie' om de installaties van het lokale ziekenhuis te inspecteren en om een plan op te maken van het bestaande elektriciteitsnet.  
 
Februari 2014. 
In februari komt Dr. Hardy, een Hongaars oftalmoloog die al jaren in Mbuji-Mayi leeft en werkt, in het ziekenhuis van Katako-Kombe consulteren en opereren. Dat is dan de derde oftalmologische missie in Katako-Kombe in 2 jaar tijd. 
 
  top
   
  index