De organisatie van de gezondheidszone Katako Kombe.

 

 • Zone de santé (ZS) of gezondheidszone. Voor Katako Kombe (KK) betekent dat >10.000 km2 (of > 1/4 van België) met een Hôpital Général Rural (HGR), 17 gezondheidscentra (centres de santé; CS) en een 30tal gezondheidsposten (postes de santé;PS). Ongeveer 130.000 inwoners waarvan 45 % minder dan 15 jaar oud is.
 • De Centres de Santé (CS) hebben elk als hoofd een verpleegkundige (VPK), l’infirmier titulaire (IT); daarnaast werken er enkele VPK van relatief laag niveau en enkele traditionele vroedvrouwen (accoucheuses traditionnelles; AT). Elk CS heeft ook een Comité de Santé (COSA) en relais communautaires (ReCo), vertegenwoordigers van de lokale bevolking die het CS mede beheren en bepaalde taken op zich nemen. In de CS wordt aan basisgezondheidszorg gedaan: preventie (moeder-en kindzorg, vaccinaties), consultaties, gezondheidseducatie.Voor de consultaties wordt in de ZS Katako Kombe en de andere ZS van Memisa een forfait (medicatie en labo inbegrepen) toegepast.
 • De Postes de Santé (PS) zijn kleinere CS in dorpen die te ver afgelegen zijn van een CS; het niveau is er meestal laag en ze worden gesuperviseerd door de IT van een CS.
 • Equipe cadre de zone (ECZ): beperkte groep personen die instaan voor de belangrijkste beslissingen vd ZS; zij zijn de spreekbuis van de ZS naar het Ministère de la Santé toe (MiniSan).

 • Bureau Central de Zone de Santé (BCZS): personen die zorgen voor het beheer en de activiteiten van de ZS (behalve het ZH). Wordt geleid door de Médecin Chef de Zone (MCZ), telt 3 administrateurs, 4 infirmiers superviseurs (IS) en een aantal andere leden met administratieve of financiële functies. Van het beleid vd BCZS hangt een belangrijk deel van het project af.
 • Direction Provinciale de la Santé (DPS): zoals elke provincie heeft de Sankuru een DPS met een aantal dokters en administrateurs die regelmatig de verschillende zones de santé evalueren en erop toezien dat het nationaal gezondheidszorgprogramma wordt geïmplementeerd. De DPS heeft capabele mensen maar krijgt weinig middelen van het Ministère de la Santé (MiniSan). De samenwerking met de BCZS en met Memisa verloopt heel goed. Het MiniSan heeft de ZS Katako Kombe omwille van haar uitzonderlijke prestaties uitgeroepen tot een Zone de Santé de démonstration.
 • Het Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales (BDOM) is afhankelijk van het bisdom Tshumbe, en medebeheerder van de ZS. De directeur vd BDOM Tshumbe is Pierre Lowa, professor in parasitologie aan de Universiteit van Kananga. Dokter André Omakoko is de médecin directeur vd BDOM en Henriette Manu de point focal voor het project (staat vooral in voor de boekhouding, de organisatie van de buitenlandse missies en voor de opvolging van de bouwwerken). 
 • De dokters in Katako Kombe:
 • Adrien Longengo: médecin chef de zone (MCZ); volgde recent een opleiding in Santé Publique aan de Universiteit van Lubumbashi.
 • Lucien Ndungi: médecin directeur (MD) van het Hôpital Général de Référence van Katako Kombe.
 • Marie-Hélène Ndjeka: is MD a.i .als de MD afwezig is en verantwoordelijk. voor de gynecologie-obstetrica.
 • Néron Tapenge :verantwoordelijk voor de pediatrie.
 • Pierre Lowa (neef van abbé Pierre) is in 2014 bijgekomen als médecin traitant.
 • Naast de dokters zijn er een aantal administrateurs généraux (AG), verbonden aan het ziekenhuis en aan het Bureau Central; zij houden zich bezig met administratieve taken, het financieel beheer, de apotheek en de logistiek.
 • In het ziekenhuis is de directeur nursing (DN) verantwoordelijk voor de human resources. Elke dienst heeft een diensthoofd.
 • Financieel:
  Memisa krijgt geld van Ontwikkelingssamenwerking voor de ZS, ong. 50.000 euro per jaar; hiervan gaat ong. 40 % naar premies voor het personeel vh ZH en de CS; ong. 20 % naar BDOM en Division Provinciale; ong. 10 % naar bureau Memisa in Kin; de rest gaat naar beperkte bedragen voor vervoersmiddelen, bouwwerken, materiaal, medicatie, verzekeringen. Het grootste deel van de bouwwerken, het materiaal, vervoersmiddelen, energie, vormingen, bepaalde premies, vervoer van materiaal enz.. komt van gelden ingezameld via Ziekenhuis voor Ziekenhuis-ZHvZH (die fiscale attesten uitlevert) en het Jan Steyaert Fonds (waarvoor geen fiscaal wordt afgeleverd). ZHvZH en het Steyaert Fonds zorgen voor ong. 60.000 euro extra per jaar.

 

index