Prioriteiten 2016-17.

 

 • Installatie en operationalisering van de spoedopname.
 • Installatie van zonnepanelen voor het operatiekwartier en het moederhuis (ism Energie Assistance). Is uitgevoerd in 2016.
 • Installatie van zonnepanelen op de spoedopname, de pediatrie en het laboratorium.
 • Zoeken naar een oplossing voor de aanvoer van water naar het ziekenhuis tijdens het droge seizoen.
 • Afwerking van het CS en van de secundaire materniteit in Aunda.
 • Bouw van 2 gezondheidscentra (CS Kiomi en CS Ongenge)
 • Aanleg van minstens twee bronnen (voor drinkbaar water): haalbaarheid wordt onderzocht.
 • Verdere capaciteitsversterking van de diensten anesthesie, chirurgie, pediatrie en van de  materniteit.
 • Verbeteren van de aanpak van hypertensie en diabetes.
 • Betere detectie van tuberculosegevallen.
 • Introductie van het pneumokokkenvaccin.
 • Verder uitbouw ism met de Congolese autoriteiten van de gezondheidszone als zone de santé de démonstration.
 • Project met de materniteit van Maria Middelares Gent met het oog op de aankoop van een “moto-ambulance” voor aanvoer van urgenties naar het ziekenhuis en de materniteit.
Implementering van het programma van Memisa gericht op de verdere uitbouw van basisgezondheidszorg in het hospitaal en de gezondheidscentra (centres de santé).

- Preventie
(vaccinatie, prenatale consultaties, opvolging van kinderen, opsporen van ondervoeding)
- Curatief (behandeling van ziekten in de gezondheidscentra, eventuele doorverwijzing naar het hospitaal, hospitalisatie; moederhuis)
- Specifieke programma’s (tuberculose, lepra, AIDS, parasitosen, malnutritie, familieplanning, chronische ziekten)
- Equipe cadre de zone (administratief en financieel beleid, supervisie van de gezondheidscentra, medicatiebeheer, opmaken van trimestriële en jaarrapporten, hospitaalbeleid)
- Samenwerking met de officiële instanties (District Sanitaire en Provinciaal Ministerie van Volksgezondheid)
- Samenwerking met het BDOM Tshumbe (Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales)
- Supervisie, logistieke steun door bureau van Memisa in Kinshasa
- Rapportering aan de Belgische Ontwikkelingssamenwerking


Bouwwerken.

* Hospitaal:

- nieuw operatiekwartier en verbeteren infrastructuur van de afdeling spoed en het labo;
- bouw van een keuken voor de gehospitaliseerde patiënten;
- oprichten van een technische dienst (in voorbereiding);
- stabiele elektriciteitsvoorziening voor het operatiekwartier, de materniteit, de echografie en het labo in samenwerking met 'Energy Assistance' (in voorbereiding).

* Gezondheidscentra:
- afwerking van 5 centres de santé, heropbouw van de 2 nog niet heropgebouwde centres de santé (Omeka, en Lotahe).
* Secundaire materniteit
in Shinga II en Kiété zou in het voorjaar 2012 voltooid zijn.
* Herstel van 2 bruggen en volgehouden stimuleren het wegennet te verbeteren én onderhouden.

Aankoop materiaal.

- 4x4 (te leveren tegen eind 2017).
- moto’s voor de supervisie.
- fietsen voor de gezondheidscentra.
- basismateriaal voor de 40 postes de santé.
- aanvulling chirurgisch materiaal.
- bevallingstafels.
- cirkelzagen, eventueel een lintzaag, andere gereedschappen voor de technische dienst.
- radioverbinding tussen ziekenhuis en grote gezondheidscentra. Er is een radioverbinding geïnstalleerd in de gezondheidscentra van Aunda en Shinga II. Er zijn nog 2 andere geprogrammeerd.
- andere...

Medicatie

Vorming van de équipe cadre, de vroedvrouwen en de verpleegkundigen

Verlenging van het bevallingsfonds dat de bevallingen en de keizersneden gratis ter beschikking stelt in het ziekenhuis (om de moersterfte en zwangerschapscomplicaties te reduceren).

Verdere samenwerking met Artsen zonder Vakantie: twee chirurgische missies, missies gynecologie, pediatrievan, laboratorium, technische missies...

Starten oftalmologische missies (met cataractoperaties) in 2012; volledige uitrusting aangeboden door O-ORL.

 

index