voeding

 

Op akkertjes in het woud of nabij hun hut telen
de vrouwen maniok, maïs en rijst. In de dorpen staan dikwijls bananenbomen.

In elk dorp lopen geiten en kippen rond en er
staan ook enkele duiventillen.
In poeltjes wordt vis gekweekt, ook in de nabijgelegen riviertjes wordt gevist.
Het vlees van deze dieren en en dat van de opbrengst van de jacht is hun enige bron van dierlijke eiwitten.

Als de oosten mislukken heerst er hongersnood
en dat gebeurt te regelmatig om goed te zijn.
Geld om eten te kopen?

De keuken is heel primitief. De potten staan op een vuurtje dat tussen een drietal stenen op de grond brandend gehouden wordt.

Ondervoeding? Een probleem, ook in de gezondheidszone Katako-Kombe.

In de gezondheidszone Katako-Kombe worden nog veel te dikwijls ondervoede kinderen aangetroffen. Het programma 'Coraid' van de FAO en UNICEF spoort dergelijke kinderen op en probeert de familie van die kinderen met een voedselprogramma te begeleiden.
Ons project werkt hier ook aan mee.
Het is echter verre van gemakkelijk om oude voedselgewoonten met eenzijdige voeding te veranderen.

De maniokbaren, de rijst en het vlees, als er is, worden gekookt. Gedroogde maniokwortels worden buiten in een houten pot tot meel gestampt. Dat meel wordt dan met water tot een brij gekookt. Soms wordt er ook een soort pasta van gemaakt.
Van maïsmeel maken de vrouwen koeken of pap.

Afrikaanse en dus ook Congolese kinderen zijn zoals alle kinderen. Ze spelen graag, zijn goedlachs en zeer actief.
Ondervoede kinderen lachen nooit, ze lijken wel depressief en zijn passief. Ze hebben een gezwollen buit, dikke beentjes en voetjes. De ergste gevallen krijgen bleke vlekken op hun huid. Bij de ergste vorm ziet men een extreme  vermagering. Hun toestand is dan dikwijls kritiek.

 

 

2012: St. Janscollege St. Amandsberg loopt tegen ondervoeding in de gezondheidszone Katako-Kombe!

De leerlingen van de klassen 1ka a-b-c-d-e-f, 2l a-b-c, 1st a-b, 2st a-b en 2mw a-b-c-d-e lieten zich sponsoren en verzamelden zo ruim €4000.
Met dit bedrag werd in Kinshasa een lot verrijkte voeding aangekocht waarmee ondervoede kinderen tamelijk vlug weer aansterken. Met het resterende bedrag is een maïsmolen aangekocht die zowel in het ziekenhuis van Katako-Kombe zal gebruikt worden voor de ondervoede kinderen, als door de lokale bevolking mits betaling van een kleine gebruikssoms.
Bravo voor de leerlingen van het St. Janscollege.
Binnenkort zal hier ook een filmpje te zien zijn van een loopevenement van de leerlingen van de lagere school in Katako-Kombe.
Hiermee danken ze de leerlingen van het St. Janscollege.

De vrouwen werken op het veld,
oogsten maniokblaren en en verzamelen
hout voor het keukenvuur.
Deze vrouw heeft een portie rijst geoogst op haar veld.
Ze brengt ook hout mee voor het vuur.
Op daar hoofd draagt ze alles naar huis.
Gedroogde maniokwortels worden tot meel gestampt.
De primitieve keuken in een hut.
Ondervoedde kinderen lijken wel depressief
Ondervoedde kinderen krijgen soms bleke vlekken
op hun huid, ze zien er opgezwollen uit
en soms vermageren ze heel erg.

 

top

index